top of page

"מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך"

 

תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו.

שרשרת מודה אני

250.00 ₪ מחיר רגיל
199.00 ₪מחיר מבצע